Internal Martial Arts the TAIKIKEN pages 2018 Hachidankin Taikiken hachidankin Relax houding Taikiken hachidankin, Til de grond op en duw the lucht Taikiken Hachidankin, Span de boog naar links Taikiken Hachidankin, Scheidt Hemel en Aarde links Taikiken Hachidankin Achterwaarts kijken links Taikiken Hachidankin Achterwaarts kijken rechts Taikiken Hachidankin Balanceer  een drijvende plank Taikiken Hachidankin Op je tenen staan Taikiken Hachidankin Stoten met een boze blik rechts Taikiken Hachidankin Raak je tenen aan en kom langzaam overeind Taikiken Hachidankin Relax houding Taikiken hachidankin Relax houding Taikiken hachidankin, lift the ground and hold the sky Taikiken Hachidankin, Span de boog naar links Taikiken Hachidankin, Span de boog naar rechts Taikiken Hachidankin, Scheidt Hemel en Aarde rechts Taikiken Hachidankin, separating heaven and earth right Taikiken Hachidankin Achterwaarts kijken links Taikiken Hachidankin Achterwaarts kijken rechts Taikiken Hachidankin Til een zware tafel op Taikiken Hachidankin Op je tenen staan Taikiken Hachidankin Stoten met een boze blik rechts Taikiken Hachidankin Stoten met een boze blik links Taikiken Hachidankin Raak je tenen aan en kom langzaam overeind Taikiken Hachidankin Relax houding Hachidankin De aangepaste symmetrische uitvoering. Deze vorm hebben we over de jaren ontwikkeld, de belangrijkste verandering is dat de oefeningen symmetrisch uit gevoerd worden, dus zowel links als rechts. Relax houding start Til de grond op en duw the lucht Span de boog naar links Scheidt Hemel en Aarde links Achterwaarts kijken links Achterwaarts kijken rechts Balanceer  een drijvende plank Op je tenen staan Stoten met een boze blik rechts Raak je tenen aan en  kom langzaam overeind Relax houding eind Til een zware tafel op Op je tenen staan Relax houding start Til de grond op en duw the lucht Span de boog naar links Span de boog naar rechts Scheidt Hemel en Aarde links Scheidt Hemel en Aarde rechts Achterwaarts kijken links Achterwaarts kijken rechts Stoten met een boze blik rechts Stoten met een boze blik links Raak je tenen aan en  kom langzaam overeind Relax houding eind Hachidankin Hachidankin © Taikiken org. 2000 | Design by: TheFeel.org multimedia Last update: 03 November 2018 The Taikiken pages, a compact introduction of Taikiken and Kenichi Sawai's book -  The Essence of Kung Fu  & profiles of known and unknown martial artists who practice Taikiken. TAIKIKEN home page